SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/024 | 7570 Barcs Barátság utca 9-11.

Intézmény logo

Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

 

Történet

1.Az iskola rövid története

      A képviselőtestület 1893. május 18-ai rendkívüli közgyűlésén határozatot hozott Barcs-községi Iparostanonc Iskola létrehozásáról. Ez az iskola több mint negyven éven keresztül működött a képviselőtestület felügyeletével és a helyi polgárok megelégedésére. Az 1954. év szeptemberétől a barcsi ipari tanuló iskola - az általános iskolában délutáni tanítással - mint a megyei iskola fiókiskolája működött. 1971-ben, már 349 tanulója volt. Az iskolát, alapító igazgatónk, Pandur István vezette.

     1971-ben kezdődött a jelenlegi iskolaépületünk építése 6 tanteremmel. Az iskola tornaterem nélkül épült volna meg, ha a helyi vállalatok nem segítenek. A falazásig az iskola tanulói végezték az előkészítő munkákat.

     1973. szeptember elsején lett önálló az iskola az 525. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet. Minden év szeptemberében hosszú éveken keresztül 100-160 tanulót iskoláztunk be. Sorra jöttek létre vállalati tanműhelyek, végül már 14 jól felszerelt vállalati tanműhely várta a csoportos képzésben felfutó létszámot. Csoportos képzésünk volt autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő, épületvillamossági szerelő, épületasztalos, női szabó, cipőfelsőrész-készítő, szerkezetlakatos, csőszerelő, kőműves, ács, szobafestőfestő, kötő-hurkoló, öntő, műanyag-feldolgozó szakmákban.

     Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás fejlesztésére komoly összegeket kaptunk és a pedagógusok bérszínvonala is szépen javult. Jelentős összegeket és energiát tudtunk fordítani a tanórán kívüli képzésekre is. Működött az iskolában énekkar, citerazenekar, fotószakkör, irodalmi színpad, honismereti szakkör, iskolaújság, filmszakkör, technikaszakkör, fizika és matematika-szakkör, női szabó szakkör, honvédelmi szakkör, sportkör és tömegsport. Rendszeres műsorral jelentkezett az iskolarádió. Évekig működött a szakmunkások szakközépiskolája.

 

19

1986-ban Szabó László igazgatónk vezetésével a szakoktatókra, a diákok munkájára és helyi vállalatok jelentős anyagi támogatására támaszkodva, saját kivitelezésben az iskola épületének bővítésébe kezdtünk. Ennek köszönhető, hogy ma van az iskolának olvasóval egybekapcsolt könyvtára, melegítőkonyhája, étterme, nyelvi laborja, számítógépes szaktanterme és a régi 6 helyett 16 tanterme.

10

     Közben új hagyományok is keletkeztek, a diáknapokkal, az év tanulója plakett alapításával. Annak ellenére, hogy nem volt kötelező, az iskolánk bevezette a számítástechnikai és idegen nyelvi oktatást. Az építkezés mellett egyre kevesebb lehetőségünk maradt a tanórán kívüli foglalkozásokra, diákkörökre, szakkörökre, így azok száma folyamatosan csökkent.

     A privatizáció következtében egymás után szűntek meg a vállalati, szövetkezeti tanműhelyek. Az iskola nem tehetett mást, újra építkezésbe kezdett, a képviselőtestület anyagi támogatásával. Így jött létre a béke utcai Gyakorlati Oktatóbázis. Itt teremtődtek meg, a női szabó, villanyszerelő, szerkezetlakatos, szobafestő, ács, asztalos, kőműves szakmák, gyakorlati képzésének feltételei. A Gyakorlati Oktatóbázisra támaszkodva az iskola egyre több gyártási, felújítási, karbantartási, kivitelezési munkát vállalt.

     1990-től rendszeresen végeztünk a város intézményei számára karbantartási, felújítási, kivitelezési munkákat és 1995-től folyamatosan építettük az otthonházakat és csak a szabad kapacitásainkat kötöttük le más területeken. 1991-től csökkent a beiskolázott tanulóink száma és növekedett a pedagógusok kötelező óraszáma. Ennek az lett a következménye, hogy az iskola vezetése végül is kénytelen volt tanárokat és szakoktatókat elbocsátani. A finanszírozási okokból fontossá vált kivitelezési tevékenység miatt átcsoportosított anyagi és szellemi erőforrásainknak negatív hatásai is jelentkeztek. A szakmunkásvizsga-eredmények ugyan nem romlottak, de a megyei és országos kiemelkedő versenyeredményeink száma csökkent. A tanórán túli foglalkozásokból csak a sport és számítástechnikai foglalkozásokat voltunk képesek megtartani.

     1996 szeptemberében iskolánk felvette a kereskedelmi profilt és bevezette a gyógypedagógiai iskolában végzett tanulók csoportos előképzését. Így egy éves sikeres előképzés után mindenki csatlakozni tudott a szakmunkásképző osztályokhoz. Mivel mindig lesznek olyanok, akik érettségit adó középiskolából valamilyen oknál fogva lemorzsolódnak, ezért számukra szakmai képzést kínálunk, miután nálunk vagy másutt eredményesen elsajátították a szakképzésben előírt kötelező közismereti tananyagot. Mivel növekedett az érettségizők aránya a középfokú képzéseken belül, a felsőfokra fel nem vettek között, lesznek olyan fiatalok, akik szakmát kívánnak tanulni. Ők jelentkezhetnek bármelyik általunk oktatott szakmára. Ezért folyamatosan figyelni fogjuk az igények jelentkezését mind az érettségizettek, mind a vállalkozások részéről. Előzetes vizsgálataink alapján számíthattunk faipari, kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképzési igény megjelenésére.

A beiskolázás javítása érdekében részletes programtervet készítettünk 1998-ban. 1998 szeptemberétől iskolánk a Barcson és a környező községekben lakók gyerekei számára biztosítja a közoktatási törvény változásával a 9.-10. osztályos képzést. Az 1998 szeptemberétől beiskolázottak 9. és 10. osztályban csak közismereti képzést kaptak a NAT-hoz igazodó átmeneti tantervek szerint és utána, alapvizsga nélkül, nálunk, vagy más szakképző iskolában tanulhattak tovább és további két vagy három év alatt szerezhetnek szakképesítést.

A meglévő élelmiszer és vegyi áru kereskedőn kívül 1999-től ruházati kereskedő szakmát is indítottunk, igazodva a helyi vállalkozások igényeihez. Az iskola neve Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakiskolára változott.

 

suli 36

 2000 szeptemberétől vezettük be a NAT-ra épülő az új OKJ szerinti szakmai képzéseket megújult tartalommal és számítunk a másutt 10. osztályt végzettek jelentkezésére is. 2001 szeptemberétől speciális 9. majd 10. osztály indítására volt szükség a Szivárvány Gyógypedagógiai Központtal együttműködve, majd 2003-tól speciális szakiskolai és készségfejlesztő szakiskolai képzést indítot-tunk.  
    Folyamatosan jelentkezik igény városunkban olyan képzésre, amely hozzásegíti a szakmunkáso-kat ahhoz, hogy érettségit szerezhessenek. Ezt a feladatot is a mi iskolánk vállalta fel 2002-ben. A diákok a szakmunkások szakközépiskolája utódjaként meghirdetett és bevezetett érettségit adó kép-zésben vesznek részt. A képzési idő ebben az iskolatípusban 3 év, de a követelmények elsajátításáról a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 4 évfolyamos bizonyítvány tanúskodik. A tanulók az 1. évfolyamon az előtanulmányok figyelembevételével 9-10. osztályt végeznek. A tanévi félév végén a 9., a tanév végén 10. osztályos bizonyítványt kaphatnak. A további tanulmányi idő (11. és 12. évfo-lyam) megfelel a szokásosnak.
    A nehézségek ellenére továbbra is kitartottunk a hagyományos ipari képzési profilok mellett. Egyre nehezebb volt a finanszírozási körülményeknek megfelelni. Folyamatos naprakész kapcsolatot tartottunk a város foglalkoztatóival. A támogatásaikkal és a közösen kialakított együttműködési stratégiával biztosítható volt  a térség szakképzésének hosszú távú megmaradása.
    2003-ban sor kerülhetett a világítás és fűtéshálózat korszerűsítésére, és ebben az évben bő-vülhetett iskolánk a Multicenterrel, amely összességében egy több, mint 40 millió forintos beruházás volt.
2004. szeptember 01-től iskolánk neve Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolára változott. Állatgondozó szakmacsoportot is indítottunk ebben az évben a hozzák érkező speciális szakiskolai, és készségfejlesztő szakiskolai képzést igénylők számára.
    2005-től folyamatosan részt veszünk az Útravaló Ösztöndíj pályázatokban.
    Ebben az évben bővítettük kapcsolatainkat a Duna Dráva Nemzeti Park helyi vezetésével, és se-gítségükkel Természetvédő Nyári Tábort szerveztünk tanulóinknak, majd a 2005-2006 tanévben természetvédő szakkört is szerveztünk.
    Iskolánkban, 2006-ban 14 szakmát oktattunk 26 tanárral és szakoktatóval, de ez csak a helyi vál-lalkozások együttműködésével volt lehetséges.
    2007. július 1.-én alakult meg a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola Gimnázi-um, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, mely-nek rövidített neve BNI. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.
    Ebben a rendszerben iskolánk Szakképző Tagozatként kapott helyet. A fenntartói jogosítványo-kat az intézményfenntartó társulási megállapodásban meghatározottak szerint, Barcs Város Önkor-mányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Iskolánk neve az összevonás eredményeképpen ismét megváltozott:
    Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium lett, melynek székhelye: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. Telephelyei:
7570 Barcs, Hősök tere 6. Arany János Általános Iskola
7570 Barcs, Kossuth Lajos u. 2. Deák Ferenc Általános Iskola
7570 Barcs, Barátság u. 9-11. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola
7570 Barcs, Béke u. 35. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola
    2008. Szeptember 1- től működött a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés - szervezési Társulás, a Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) egyik szervezeti formájaként. Ennek az együttműködésnek a tartalmi megújítását szolgálja a 2010-2014. időszakban a TÁMOP 2. 2. 3-09/1-2009-0016. számú pályázat, szakmai fejlesztés. (Társadalmi Megújulás Operatív Programja - TÁMOP) A "Négy kistérség - egy projekt" elnevezésű sikeres pályázat több szakmai területen ad kiváló lehetőséget az érintett intézmények együttműködésére (Marcali, Szőcsénypuszta, Nagyatád, Kadarkút és Barcs területén lévő iskolák) a földrajzi távolságok ellenére is.
    A Szakképzés-szervezési Társulás (SZASZET) az elnyert támogatással tartalmi fejlesztést valósí-tott meg, melynek döntő eleme a munkaerőpiac és az oktatás közötti, koordináltabb együttműködés megteremtése, gyakorlatorientált képzőhelyek, valamint a mindenkori munkaerő-piaci követelmé-nyekhez alkalmazkodó, keresetvezérelt képzési struktúra kialakítása. A TISZK küldetése - az Euró-pai Unió állásfoglalását alapul véve -, hogy hozzájáruljon egy dinamikusabb és versenyképesebb tudásalapú gazdaság kialakításához, amely több és jobb munkahely teremtésével nagyobb társadalmi együttműködéssel, elfogadottsággal fenntartható növekedésre képes, és hozzájárul, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéséhez.
    Az elnyert pályázattal tartalmi fejlesztés, majd az infrastrukturális pályázat elnyerésével a tárgyi feltételrendszer javítása valósult meg a TISZK intézményeiben. A TÁMOP 2. 2. 3. pályázatnál öt szakmai területtel foglalkoztunk kiemelten:
    1. Pedagógusok képzése
    2. Képzési módszertani fejlesztés, tananyagfejlesztés, felnőttképzés
    3. Pályaválasztás, karrier-tanácsadás, nyomon követés
    4. Kommunikáció, marketing
    5. Esélyegyenlőség
    Ezek a szakmai területek illetve az ezeket megvalósító munkacsoportok nem izoláltak, szükséges is az együttműködésük, pl. a pályaválasztási napok, vagy kiállítások szervezésekor.
    A projektmenedzsment (az öt témacsoport vezetője, a szakmai vezető, a pénzügyi vezető és a projektmenedzser) vezetésével, koordinálásával, külső szakértők igénybevételével valósítottuk meg ezt a felelősségteljes munkát.
    2009-ben iskolánk is részt vett a Barcs Város Önkormányzata által elnyert a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0020 azonosítószámú „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” című projektjének megvalósításában. TÁMOP - program szélesebb körben került bevezetésre, hogy a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével javítsa a magyar közoktatási rend-szert. Célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. Ennek érdekében a pályázat a pedagógusok mód-szertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek egyénre szabott fejlesztését, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjából a tanulói összetétel alapján különösen in-dokolt.     
    A projekt megvalósítása: 2009. 05. 05. - 2010. 08. 31. között történt, de 5 éves fenntarthatóságot vont magával. Projektünk célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése iskolánkban.
    Különösen a szövegértés-szövegalkotás, a matematikai - logikai, a szociális, valamint az életpá-lya-építés kompetenciaterületek fejlesztését tűztük ki célul. Mindannyiunk érdeke, hogy gyermeke-ink olyan iskolában tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve ok-tatnak, és azonos esélyekkel indul minden diák.
    E projekt keretében lehetőségünk nyílt a kompetenciaterületek kiemelt fejlesztésére, újszerű tanu-lásszervezési eljárások alkalmazására, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjá-ra. Célunk továbbá, hogy tanulóink rendelkezzenek a felnőtt élethez szükséges kulcskompetenciák-kal (olvasás-szövegértés, matematikai, szociális és életpálya-építési kompetenciák). Ez a projekt ta-nulóinkat az életszerű helyzetek, problémák megoldására készítette fel, továbbá lehetővé tette, hogy az országos kompetenciaméréseken a diákjaink jobban szerepeljenek.
    Távlati célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás alkalmazásával olyan nyitott, az egész életen át tartó tanulás képességével rendelkező, változásra képes, kreatív felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század gyorsan változó munkakövetelményeihez. Közvetett célunk, hogy megalapozzuk a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ennek érdekében felkészítjük iskolánkat és pedagógusainkat a hatékony, kompetencia alapú oktatásra, hogy biztosítani tudjuk tanulóink számára az egész életen áttartó tanuláshoz szükséges kulcskompe-tenciák megszerzésének lehetőségét.
    Iskolánk 2009 augusztusától részt vett a TÁMOP 3.3.2.-08/2.-2008-0034 kódszámú, „Esélyte-remtés a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményekben” című pályázaton, amelynek célja a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése. A pályázat során részt vettünk továbbképzé-seken, szakmai megbeszéléseken, műhelymunkákon. Szakmabemutatókat, pályaorientációs ankéto-kat, módszertani találkozókat, önismereti tréningeket, esélyteremtést növelő fórumokat szerveztünk. Jó gyakorlatokat vettünk át partner iskoláktól.
    Iskolánk a 2013/14–es tanévben alkalmas volt arra, hogy 120 főt beiskolázzon, 4 párhuzamos osztálynak biztosítsa a közismereti képzését 9.-10. osztállyal számolva és utána 10 szakmában 10-15 fős szakmai csoportokban szakképzést végezzen. Ez matematikailag 490 tanulót jelent. Az intéz-mény tanulóinak létszáma 2013 októberében 445 fő volt, az utóbbi években kismértékű, ám fokoza-tos emelkedés tapasztalható. A hatékony beiskolázásnak köszönhetően további növekedéssel lehet számolni. A 2016/2017. tanévet 588 tanuló kezdte meg.
    Arra törekszünk, hogy a tantestület arculata, nevelési stílusa, a tanár személyisége önmagában is nevelő értékeket képviseljen. A nevelők rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, többen nyelvvizsgát tettek, új tanári szakot szereztek/szereznek.
 
A régebbi képzések struktúráját mutatják a következő ábrák:

01
 
1. ábra: A régi szakmák és képzési struktúra I.


A szakképzés kormányzati szintű átalakítása magával vonta a 3 éves szakmák 2 évre történő csök-kentését, valamint a partnerek igényei alapján bővült a szakmakínálat is, így az intézményben a ré-gebbi tanulóink a következő szerkezetben tanultak:
02 
2. ábra: A régi szakmák és képzési struktúra II.


 
A szakképzés további átalakítási törekvései a duális képzés bevezetését célozzák, ezért a 2013/14-es tanévtől kezdődően a következő képzési forma lett a meghatározó:
 03
3. ábra: Választható szakmák és képzési struktúra 3 szakképző évfolyam esetén


    Tervezzük, hogy amennyiben kellő létszámú igény lesz rá, a Szakképzési Híd programokban éven-te indítunk azok számára szakmai képzést, akik tankötelezettségük lejártáig nem végezték el a 7. osz-tályt és életkoruk miatt még nappali képzésbe beiskolázhatók. Számukra képzésben általánosan műve-lő ismereteket is tartalmazó 2 éves szakmai képzést kívánunk nyújtani azon szakmákból, ahol az isko-la profilja ezt megengedi. Felnőttoktatásban és felnőttképzésben indítandó szakmai képzésekre, és felzárkóztató oktatás indítására is felkészültünk.
    Iskolánk a felnőttek számára indítható átképzések növekedését várta, így 2011-től az akkreditált felnőttképzésekben is részt vettünk.    2011. augusztus 1.-től iskolánk a BNI-n belül újra önálló in-tézményegységgé vált, a szakképzés törvényi változásai miatt, így az iskola neve ismét megválto-zott: BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola lett.
    2013. szeptemberétől a TIT Alapítványi Középiskola barcsi tagintézményének megszűnése miatt esti tagozatos felnőttoktatást is indítottunk, akkor még csak érettségit adó képzésben.
    2013. január elsejétől az állam átvette a fenntartói feladatokat így iskolánk is a barcsi járási tan-kerülethez, állami fenntartás alá került.
    2013. márciusától a barcsi tankerület gyakorolta a fenntartói jogokat így iskolánk részben önálló intézménnyé vált és a neve újra Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola lett.
    2013. szeptemberétől iskolánk neve újra változott és a hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Barcsi Szakképző Iskola Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolája nevet kapta.
    2013/14 tanévtől az iskola részt vett a TÁMOP-3.3.10/B-12-2013-0032 számú „Jó szakmát tanulni” projekt megvalósításában. Célja: hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szakmához, érettségihez jutásának segítése, vagy a felsőoktatásba való továbbtanulásuk segítése.
    2013. decemberétől az iskola részt vett a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 számú „Újra tanulok” projekt keretében megvalósuló képzési programokban.
    2014. szeptemberétől bevezetésre került a Közismereti Híd II.-program, amelynek keretében két rész-szakképesítést indítottuk. (asztalosipari szerelő, és textiltermék összeállító).
    2014. októberétől az iskola a Kaposvár Megyeközponti Tankerülethez Került, mivel a megyében a többi szakképző iskola is megyei irányítás alá tartozik. Ez a folyamat együtt járt az iskola önálló-sodásával, és névváltozásával is. Az intézmény neve újra Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola lett, új OM azonosítója 202 968.
    2015. július 01-től intézményünk a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alá került, és a Kaposvári Szakképzési Centrum tagintézménye lett: Kaposvári Szakképzési Centrum Barcsi Ipa-ri és Kereskedelmi Szakképző Iskolája néven.
    2017. szeptember 1-től a tagintézmények nevében meg kell jelennie a szakmaszerkezetnek, illetve a képzések típusainak. Így a jogszabályi változások miatt az iskola hivatalos neve Kaposvári Szak-képzési Centrum Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakkö-zépiskolája lett.
    2020. július 1-től – a szakképzés szerkezeti, tartalmi és módszertani átalakításnak megfelelően – iskolánk neve ismét megváltozott. Az új név: Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola.


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

7570 Barcs Barátság utca 9-11.

Telefon: +36 30 072 2182

E-mail: kszc.biksz@gmail.com

OM azonosító: 203027/024


2024Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola